Lån med sikkerhet i bolig

Hva innebærer lån med sikkerhet i bolig?

Lån med sikkerhet i bolig er et lån som innebærer at utlåner (banken) har sikkerhet (pant) i en fast eiendom. Et lån med pant i bolig gir banken økt sikkerhet, da de potensielt kan inndrive pengene med tvangssalg om du ikke skulle betjene gjelden som avtalt.

Det er også mulig å ta opp lån med sikkerhet i andre eiendeler, som for eksempel bil eller andre verdifulle eiendeler.

En tjeneste fra Zen Finans

Hvorfor velge lån med sikkerhet om du kan?

Siden lån med sikkerhet i bolig gir banken en ekstra garanti for at pengene blir tilbakebetalt, kan du som låntaker se frem til en rekke fordeler. Om du har mulighet til å velge mellom lån med og uten sikkerhet, bør du derfor velge førstnevnte.

La oss se nærmere på de største fordelene ved å velge lån med sikkerhet.

Gunstige lånevilkår på lån med sikkerhet i bolig

Lavere rente er en av de største fordelene ved å ta opp et lån med sikkerhet i bolig, fremfor et lån uten sikkerhet. Med en gunstig effektiv rente kan du se frem til lavere kostnader på lånet mens du betjener det. Renten er som regel mange ganger større på usikrede lån.

Du kan også se frem til høyere lånebeløp når du tar opp lån med sikkerhet. Kan du ikke stille med sikkerhet i bolig, begrenses høyeste lånebeløp som regel til noen hundretusener.

En annen fordel ved å velge lån med sikkerhet i bolig, er mer fleksibilitet når det kommer til nedbetaling. Boliglån kan for eksempel betales over 25–30 år, mens lån uten sikkerhet må betales ned på maksimalt 5 år.

Du kan lese mer om forskjellen mellom lån med og uten sikkerhet her.

Større mulighet for å få innvilget lån med sikkerhet

En annen fordel ved lån med sikkerhet i bolig, er at det er større sannsynlighet for at du får et lån som dette innvilget dersom du sliter med lav kredittscore eller betalingsanmerkninger.

Det er riktignok langt fra alle banker som kan tilby lån med sikkerhet om du har betalingsanmerkninger, men mange spesialbanker har dette tilbudet.

Ulike typer lån med sikkerhet i bolig

Den mest vanlige formen for lån med sikkerhet i bolig, er boliglån. Dette er et lån som vanligvis går til finansiering av bolig, og banken du får lånet av har pant i boligen.

Etter hvert som man betaler ned på lånet eller boligen stiger i markedsverdi, kan man også «øke boliglånet», noe som også er kjent som refinansiering av boliglån. Du kan da bruke pengene på å for eksempel betale ned mindre gunstige lån.

Mange velger å refinansiere forbrukslån med sikkerhet i bolig, ved å øke boliglånet. Dette kan være mer gunstig enn å ta opp et refinansieringslån uten sikkerhet, som i prinsippet er en form for forbrukslån.

Lån med sikkerhet i bolig når du har betalingsanmerkning?

Dersom man for eksempel får hjelp til å refinansiere forbrukslån med sikkerhet i bolig når man har betalingsanmerkninger, er det som regel snakk om et omstartslån. Dette er et låneprodukt man finner hos enkelte spesialbanker.

Hvilke kriterier stilles for å få lån med sikkerhet?

Kriteriene som stilles for å kunne få lån med sikkerhet i bolig kan variere noe fra bank til bank. Alle norske banker vil for eksempel ha krav til betjeningsevne og inntekt, så vel som alder. Aldersgrensen kan variere, men er stort sett på 18–25 år hos de fleste banker.

De fleste banker vil også ha krav til at du ikke har betalingsanmerkninger. Noen banker har imidlertid spesialisert seg på å kunne hjelpe låntakere med betalingsanmerkninger, og hos disse vil ikke anmerkningene være avgjørende for hvorvidt man innvilges lån eller ikke.

For å få lån med sikkerhet i bolig, må du også ha en bolig å stille sikkerhet i. Er det for eksempel snakk om et lån til refinansiering med sikkerhet, må du ha fri verdi i boligen du eier. Husk at man ikke kan ha høyere belåningsgrad enn 85 % på boligen.

Banken må også ta hensyn til din totale gjeld. Nordmenn kan ikke ha mer enn fem ganger årlig inntekt i gjeld sammenlagt, ifølge utlånsforskriften til Finansdepartementet.

 • Kriterier for lån med sikkerhet:
 • Inntekt
 • Alder
 • Ingen betalingsanmerkninger (finnes unntak)
 • Bolig med fri verdi
 • Total gjeld kan ikke være mer enn 5 x inntekt

Kan jeg få lån med sikkerhet i bolig jeg ikke eier selv?

Ja! Får du hjelp fra en kausjonist, kan vedkommende stille med sikkerhet i sin bolig på dine vegne. Lån med sikkerhet i foreldres bolig er et vanlig eksempel.

Langt fra alle er så heldige at de kan stille med sikkerhet i egen bolig. Mange sliter med å i det hele tatt komme seg på boligmarkedet, siden boligprisene er rekordhøye. Da er det godt å vite at det fortsatt finnes muligheter for å få et gunstig lån med sikkerhet i bolig.

Husk imidlertid på at lån med sikkerhet i foreldres bolig (eller andres bolig i det hele tatt), innebærer en viss risiko for kausjonisten. Om du ikke skulle klare å betjene lånet, kan kausjonistens bolig i ytterste konsekvens bli tvangssolgt.

Hvor mye kan jeg låne gjennom lån med sikkerhet?

Hvor mye man kan få i lån med sikkerhet i bolig, vil være avhengig av mange ulike faktorer.

Banken vil for eksempel vurdere hvor mye ledig verdi som finnes i boligen din (eller kausjonistens bolig). Her vil boligens markedsverdi og hvor lenge man har betalt på lånet være av betydning.

Betjeningsevne vil selvfølgelig også ha mye å si. Som regel kan man låne mer dersom man har høy og stabil inntekt, og lite gjeld fra før.

Er det snakk om et refinansieringslån med pant i bolig, kan man som regel låne alt fra 100 000 til flere millioner kroner. Skal du ta opp et boliglån til boligkjøp, vil betjeningsevne og oppspart egenkapital være det mest avgjørende.

Hvordan søke om lån med sikkerhet i bolig?

Hvis du ønsker et lån med sikkerhet i bolig må du ha en fersk verdivurdering av boligen din, slik at du kan dokumentere eiendommens markedsverdi. Dette er avgjørende for at banken skal kunne gi deg lån med pant i bolig.

Du kan også søke om lån med sikkerhet i bolig gjennom en låneagent som gjør det mulig å søke hos flere banker på en gang. Alternativt kan du besøke nettsiden til ulike banker individuelt, men dette vil naturlig nok kunne ta litt lengre tid.

Når du fyller ut et søknadsskjema for lån med sikkerhet i bolig, må du også legge inn relevante opplysninger om både gjeld, inntekt og eventuell kausjonist. Du må også oppgi kontaktinformasjon og personlige data som navn.

Banken behandler lånesøknaden (en prosess som ofte er automatisk), og det blir utført en kredittsjekk av deg. Basert på dine opplysninger, kredittscore, informasjon i offentlige registre og e-takst for bolig, vil banken gi deg et lånetilbud eller avslag på lånesøknaden.

Slik søker du lån med sikkerhet i bolig:

 1. Innhent e-takst for boligen (eller få hjelp av bankens egen takstperson)
 2. Fyll ut søknadsskjema
 3. Banken behandler lånesøknaden
 4. Du mottar eventuelt lånetilbud

Hvordan velge et best mulig lån med pant i bolig?

Lån med pant i bolig er generelt sett veldig gunstige, men det kan likevel forekomme forskjeller i lånevilkårene fra bank til bank. Hos tradisjonelle banker er lån med sikkerhet som regel veldig gunstige, og med en lav effektiv rente.

Søker du om lån med sikkerhet i bolig gjennom en spesialbank fordi du har betalingsanmerkninger, kan rentene ofte være litt høyere enn hos de andre bankene. Dette skyldes at spesialbanker påtar seg økt risiko ved å gi lån til deg med betalingsanmerkninger.

Det lønner seg uansett å sammenligne ulike lånetilbud, slik at du kan velge det beste og billigste lånet. Et gunstig lån med sikkerhet i bolig vil ha lav effektiv rente. Jo lavere rentesatsen på lånet er, jo bedre.

Markedets beste lån med sikkerhet i bolig vil også ha en gunstig nedbetalingstid. Det er selvfølgelig også et pluss om banken du velger yter god kundeservice og rådgivning.

 • Lav effektiv rente
 • Gunstig nedbetalingstid
 • Tilgang på god rådgivning og support hos banken

Husk dette før du søker om lån til refinansiering med sikkerhet i bolig

Har du planer om å søke om refinansiering av forbrukslån med sikkerhet i bolig hos en spesialbank fordi du har betalingsanmerkninger? Da bør du huske på at banken i noen tilfeller krever at du flytter deler av eller hele boliglånet ditt til dem.

De fleste spesialbanker opererer imidlertid med såkalt andre prioritets pant i eiendommen. Dette betyr at du kan beholde det opprinnelige huslånet ditt hos din eksisterende bank.

Grunnen til at du bør være obs på dette, er at spesialbanker har litt høyere rente enn tradisjonelle banker. Du vil med andre ord tjene på å beholde lånet ditt hos den vanlige banken din.