Et lån med sikkerhet i bolig vil alltid være billigere enn et lån uten sikkerhet. Dette er fordi når du stiller boligen din som sikkerhet for et lån, kan banken tvangsselge boligen din om du ikke betaler lånet som avtalt. Dette gir banken en stor trygghet om at de ikke kommer til å tape pengene sine (selv om du ikke betaler som avtalt), og dermed er lån med sikkerhet generelt sett på som billig.

Lån uten sikkerhet derimot, er generelt sett dyre lån. Dette er fordi her gir banken deg lån uten å ha noe som helst sikkerhet, som for eksempel når de gir ut et forbrukslån.

De stoler her på at du med din betalingshistorikk og inntekt vil betjene lånet som dere har avtalt. Og om ikke, så vil jobben til banken med å kreve inn pengene du skylder de bli betydelig hardere enn når de har sikkerhet i for eksempel en bolig. En prosess som dette kan bli relativt omfattende, og involvere alt fra purringer, inkasso, lønnstrekk, betalingsanmerkning med mer.

Oppsummert

Lån med sikkerhet i en bolig gir banken en god trygghet om at det å låne deg penger innebærer lav risiko, og dermed får du en lav rente på dette lånet.

Med lån uten noe sikkerhet tar banken en betydelig større risiko på deg, og for å kompensere for dette øker de rentene (kostnaden) på lånet.